Àmbits
2. ECONÒMIC

L’ objectiu general dels Indicadors econòmics és l’obtenció d’un conjunt d’indicadors que descriguin la situació econòmica de la ciutadania del Pla de l’Estany. En base a aquest conjunt d’indicadors podem copsar les situacions de vulnerabilitat i exclusió social de la població dins l’àmbit econòmic i generar estratègies per combatre-les. Així en aquest àmbit podrem recopilar informació sobre situacions de privació material, desprotecció social, dependència econòmica, etc.

49