Àmbits
7. habitatge / urbanisme

L’ objectiu general dels Indicadors d’habitatge i urbanisme és l’obtenció d’un conjunt d’indicadors que descriguin la situació de l’habitatge al Pla de l’Estany. L’objectiu és observar les característiques d’aquest, el seu règim de tinença i les despeses derivades d’aquest. També es volen apreciar les afectacions que es deriven de les mancances que poden tenir els habitatges i les seves conseqüències envers la ciutadania del Pla de l’Estany. En base a aquest conjunt d’indicadors podem copsar les situacions de vulnerabilitat i exclusió social de la població dins l’àmbit de l’habitatge i generar estratègies per combatre-les.

 

54