Àmbits
8. relacions socials o relacional
L’ objectiu general dels Indicadors de relacions socials és l’obtenció d’un conjunt d’indicadors que descriguin la situació del tercer sector, l’associacionisme i el voluntariat al Pla de l’Estany. La  finalitat d’aquest àmbit és aprofundir i incrementar el coneixement sobre aquest sector i treballar per a la millora en el funcionament de les organitzacions no lucratives. També es presenten indicadors que mostren debilitat o manca de vincles familiars i socials (aïllament relacional), deteriorament o fractura de les xarxes familiars, soledat, etc.
55