Estudis i informes específics del territori
L'elaboració d’estudis i informes específics té per objectiu dotar d'un major grau d'informació i concreció d'aquelles temàtiques claus pel desenvolupament del territori. En aquest sentit, la finalitat és disposar d'informació rellevant a nivell local i de comarca però alhora de conclusions i propostes que permetin activar mesures proactives i innovadores. En aquest sentit, l’observació d’un territori té la necessitat d’incloure dues visions complementàries: la quantitativa i la qualitativa. L’objectiu és generar línies de treball innovadores, en les quals l’anàlisi, la investigació social i la reflexió conjunta entre tots els agents socials tinguin una gran importància.

· Estudis
· Publicacions
· Plans d’actuació
Fons documental

Podreu trobar una sistematització de documents (estudis, publicacions, etc.) d’utilitat i interès en l’àmbit social. La documentació s’agrupa per col·lectius i cicles de vida amb la finalitat de centralitzar tota aquesta informació i permetre, així, un anàlisi amb el màxim d’elements possibles. Hem intentat prioritzar una visió territorial per tal d’agrupar informació específica del territori. Tot i així, en aquest apartat també trobareu documentació i recursos a nivell de Catalunya que fonamenten les intervencions a nivell municipal i el marc d’intervenció.

 


Acció comunitària i voluntariat

Des d'aquesta secció podeu accedir a informació d'actualitat i recursos d’interès relacionats amb la participació ciutadana, l'associacionisme i el voluntariat.

Inclusió social

Des d'aquesta secció podeu accedir a informació d'actualitat i recursos relacionats amb la inclusió social i l'actuació amb persones o col·lectius en situació de risc d'exclusió.

Persones amb discapacitat

Des d'aquesta secció podeu accedir a informació d'actualitat i recursos d’interès relacionats amb l'atenció a persones amb discapacitat (física, psíquica i sensorial) i l'atenció a persones amb malaltia mental, així com les seves famílies.

Tota la població

Des d'aquesta secció podeu accedir a informació d'actualitat i recursos d’interès relacionats amb tota la ciutadania: la inclusió social i les situacions d'exclusió, polítiques i actuacions transversals, recursos relacionats amb la participació ciutadana, tercer sector, associacionisme i voluntariat, etc.


35