Àmbits
Àmbit Econòmic

2.18 Mitjana de les pensions contributives de la població de 65 anys i més

Definició
Import mitjà percebut pels pensionistes de 65 anys i més, tenint en compte que un pensionista pot rebre més d'una pensió contributiva.
Font d'informació
Idescat
Web
idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca/Catalunya
Mètode de càlcul
Nombres absoluts expressats en Euros

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2018 1066,4 1167,3
2017 1024,6 1121,4
2016 1004,8 1098,4
2015
2014 960,9 1054
2013 942,9 1033,4
2012 911 998,9
58