Presentació
Presentació
En aquest apartat podeu trobar indicadors quantitatius construïts a partir de fonts estadístiques, dades de diagnosis o informes recents, memòries de serveis, registres locals, etc. Es pretén així, realitzar una radiografia que ajudi a tenir una visió panoràmica dels principals indicadors macro i microsocials per tal d’analitzar els principals factors i processos generadors d’exclusió social.
61