Àmbits
3. oCUPACIÓ I TREBALL

L’ objectiu general dels Indicadors d’ocupació i treball és l’obtenció d’un conjunt d’indicadors que descriguin la situació laboral de la ciutadania del Pla de l’Estany.  En aquest àmbit es recopilen dades relatives al món laboral, l’ocupació, l’atur i d’altres aspectes relacionats amb el mercat laboral. En base a aquest conjunt d’indicadors podem copsar les situacions de vulnerabilitat i exclusió social de la població dins l’àmbit laboral i generar estratègies per combatre-les.

50