Àmbits
4. Educació

L’ objectiu general dels Indicadors d’educació és l’obtenció d’un conjunt d’indicadors que descriguin la situació educativa de la infància i la ciutadania del Pla de l’Estany. El seguiment i l'anàlisi de la realitat i de les polítiques educatives a nivell local ens ha de permetre generar coneixement sobre els serveis i les polítiques educatives locals, valorar i avaluar les necessitats, demandes i tendències de la realitat educativa municipal, contribuir a crear espais de debat i opinió així com posar a l'abast dels ens locals productes de coneixement que siguin del seu interès.

51