Contacte

Equip tècnic d'acció comunitària per a la inclusió social de Banyoles
Àrea de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d'Igualtat i Salut - Ajuntament de Banyoles
C/ Pere Alsius i Torrent, 10 - 17820 BANYOLES
Tel. 972 58 11 25
Mail. observatori.serveissocials@ajbanyoles.org

Formulari de contacte

38