Àmbits
Àmbit Econòmic

2.08 Evolució taxa de risc de pobresa

Definició
La població en risc de pobresa inclou aquelles persones la renda disponible de les quals es troba sota el llindar de risc a la pobresa. Aquest llindar es fixa com el 60% de la mediana nacional dels ingressos disponibles anuals equivalents. En el cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població catalana.
Font d'informació
Idescat i Observatori Desigualtats DIPSALUT
Web
idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
La consideració de la taxa de risc de pobresa abans i després de les transferències socials pretén quantificar l'esforç que realitza el sistema de protecció social per a la reducció de la pobresa.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Milers d'euros Catalunya
2020 21,7
2019 19,5
2018 21,3
2017 20
2016 19,2
2015 19
2014 20,9
2013 19,8
2012 20,1
2011 20,5
2010 19,9
2009 18,4
2008 15,5 16,6
2007 18,2
2006 19
2005 17,2
2004 17,7
Banyoles
Any Milers d'euros Catalunya
2020 21,7
2019 19,5
2018 15,8 21,3
2017 16,3 20
2016 16,9 19,2
2015 18,2 19
2014 20,9
2013 19,8
2012 20,1
2011 20,5
2010 19,9
2009 18,4
2008 15,5 16,6
2007 18,2
2006 19
2005 17,2
2004 17,7
58