Àmbits
Àmbit Econòmic

2.08 Evolució taxa de risc de pobresa

Definició
Aquest percentatge és una mesura indirecta de la pobresa d’un municipi ja que es considera que les persones que viuen per sota del 60% de la mediana de la renda d’un municipi es troben en aquesta situació. Com més alt és aquest percentatge, més persones en risc de pobresa tindrà aquest territori respecte de la població total.
Font d'informació
Observatori Desigualtats DIPSALUT
Web
https://observatori.dipsalut.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
La consideració de la taxa de risc de pobresa abans i després de les transferències socials pretén quantificar l'esforç que realitza el sistema de protecció social per a la reducció de la pobresa.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Milers d'euros Catalunya
2020 11,66 21,7
2019 11,99 19,5
2018 12,22 21,3
2017 12,67 20
2016 12,99 19,2
2015 14,1 19
2014 20,9
2013 19,8
2012 20,1
2011 20,5
2010 19,9
2009 18,4
2008 15,5 16,6
2007 18,2
2006 19
2005 17,2
2004 17,7
Banyoles
Any Milers d'euros Catalunya
2020 15 21,7
2019 15,3 19,5
2018 15,8 21,3
2017 16,3 20
2016 16,9 19,2
2015 18,2 19
2014 20,9
2013 19,8
2012 20,1
2011 20,5
2010 19,9
2009 18,4
2008 15,5 16,6
2007 18,2
2006 19
2005 17,2
2004 17,7
58