Àmbits
5. Social

L’ objectiu general dels Indicadors socials és l’obtenció d’un conjunt d’indicadors que descriguin la situació de la població més vulnerable del Pla de l’Estany i dels recursos i serveis que s’apliquen per millorar les seves condicions de vida. En aquest apartat es presenten les dades relatives als serveis i recursos que presta, principalment, l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal.

Indicadors
52