Àmbits
Àmbit Econòmic

2.09 índex de Gini

Definició
Mesura econòmica que serveix per a calcular la desigualtat d'ingressos que existeix entre els ciutadans del territori seleccionat. Una puntuació de 0 indica una distribució econòmica totalment igualitària. Valors propers a 100 mostren una major desigualtat. Consulteu la fitxa tècnica per a més informació.
Font d'informació
Observatori Desigualtats Dipsalut
Web
https://observatori.dipsalut.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Per a la realització del càlcul d'aquest indicador s'han utilitzat uns models estadístics per tal d’estimar la distribució de la renda a partir de les dades agregades per municipis i trams d’ingressos que ofereix l’Agència tributària.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2019 27 30,3
2018 28,45 30,5
2017 30,35 31,1
2016 30,14 32,2
2015 29,66 32,9
58