Àmbits
9. Seguretat / via pública
L’ objectiu general dels Indicadors de seguretat i via pública és l’obtenció d’un conjunt d’indicadors que descriguin la situació de l’estat de seguretat al Pla de l’Estany.
56