Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.03 Taxa de llars monoparentals

Definició
Proporció de famílies monoparentals amb fills a càrrec sobre el total de llars.
Font d'informació
Les dades provenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (registre de famílies monoparentals). Indicadfors territorial de risc de pobresa i exclusió social
Web
http://www.idescat.cat
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
(nombre de llars monoparentals / nombre total de llars) x100

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2020 1,9 2,3
2019 1,8 2,2
2018 1,5 2,2
2017 1,4 2
2016 1,6 2,2
2015 1,6 2,1
2014 1,6 2
2013 1 1,2
2012 0,7 0,9
58