Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.17 Habitatge de lloguer amb mediació social

Definició
Informació sobre els habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació de Lloguer Social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació.
Font d'informació
Departament d'Habitatge Generalitat de Catalunya
Web
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2021 25
2020 12 1
2019 18 1
2018 13 1
2017 14 2
2016 22 2
2015 27 5
2014 25 5
2013 19 3
2012 25 5
2011 28
2010 16 4
58