Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.12 Evolució nombre de prestacions per lloguer concedides

Definició
Ajuts concedits per a pagar el lloguer a les persones amb dificultats per afrontar els pagaments
Font d'informació
Departament d'Habitatge Generalitat de Catalunya
Web
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Nombre perceptors
2021 291
2020 278
2019 207
2018 318
2017 284
2016 231
2015 123
2014 82
2013 38
2012 34
Banyoles
Any Nombre perceptors
2021 259
2020 250
2019 193
2018 296
58