Àmbits
Àmbit Educació

4.10 Taxa de graduació en ESO

Definició
Percentatge d'alumnat de quart curs d'ESO que el supera i obté, en conseqüència, el títol de graduat en ESO. Són graduats els alumnes que promocionen a juny o a setembre sense pendents (no es tenen en compte les promocions per imperatiu legal). No s'inclouen els alumnes de règim nocturns o a distància i d'educació d'adults. Les dades d’alumnat graduat en ESO sempre s’obtenen un curs més tard. (L'explicació és que els centres només poden facilitar aquesta dada quan el curs ja ha finalitzat).
Font d'informació
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Web
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca/Catalunya
Mètode de càlcul
(alumnat que supera 4t d'ESO / alumnat avaluat de 4t d'ESO) *100.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2020-2021 92,7
2019-2020 91,25 89,2
2018-2019 92,59 88,6
2017-2018 91,96 88,9
2016-2017 91,07 88,6
2015-2016 96,34 89
2014-2015 92,83 86,7
2013-2014 94,06 86,5
2012-2013 86,5 84,9
2011-2012 84,01 82,3
2010-2011 76,03 81,8
2009-2010 90,26 81,9
2008-2009 78,95 79,8
2007-2008 81,32 79
2006-2007 81,45 78
58