Àmbits
Àmbit Educació

4.06 Evolució percentatge alumnes escolaritzats a batxillerat, C.F.Grau Mitjà i C.F.Grau Superior

Definició
Aquest indicador ens permet observar el percentatge de persones escolaritzats al Pla de l'Estany en l'Educació postobligatòria.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
nota: s'ha de tenir en compte que hi poden haver alumnes del Pla de l'Estany escolaritzats en una altra comarca. També s'ha de considerar que hi han alumnes d'aquestes franges d'edat que estan repetint cursos.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany
2021-2022 83,4
2020-2021 81,6
2019-2020 81,2
2018-2019 81,7
2017-2018 83,6
2016-2017 78
2015-2016 74,6
2014-2015 71
2013-2014 75,9
2012-2013 76,3
2011-2012 70,4
2010-2011 65,2
2009-2010 70,5
2008-2009 70,7
2007-2008 71,1
2006-2007 69,5
2005-2006 69,7
2004-2005 77,3
2003-2004 75,8
58