Àmbits
Àmbit Educació

4.05 Evolució percentatge alumnes escolaritzats a ESO

Definició
Aquest indicador ens permet observar el percentatge d'infants escolaritzats en l'ESO.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
S'ha de tenir en compte que hi han alumnes repetidors amb altres franges d'edat. També s'ha de tenir en compte que és complexa correlacionar la franja d'edat amb el curs escolar que enllaça dos anys naturals.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany
2021-2022 99,9
2020-2021 100
2019-2020 99,9
2018-2019 100
2017-2018 100
2016-2017 100
2015-2016 99,6
2014-2015 94,8
2013-2014 95
2012-2013 93,6
2011-2012 98
2010-2011 100
2009-2010 100
2008-2009 100
2007-2008 98
2006-2007 98
2005-2006 100
2004-2005 99
2003-2004 100
58