Àmbits
Àmbit Educació

4.11 Taxa de graduació en Batxillerat

Definició
Percentatge d'alumnat que supera segon curs de batxillerat i obté, en conseqüència, el títol de batxiller. No es tenen en compte ni els alumnes de règims nocturns, distància o d'educació d'adults. Les dades de graduats en batxillerat sempre es tenen un curs més tard. (L'explicació és que els centres només poden donar aquesta dada quan el curs ja ha acabat).
Font d'informació
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca/Catalunya
Mètode de càlcul
(Població que cursa Batxillerat / Població graduada en Batxillerat) * 100

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2019-2020 92,57 88,06
2018-2019 94,25 87,36
2017-2018 89,92 87,4
2016-2017 89,5 86,7
2015/2016 85,96 85,9
2014/2015 81,69 84,6
2013/2014 91,84 83,8
2012/2013 90 83
2011/2012 93,29 83,5
2010/2011 82,31 82,3
2009/2010 75,97 84
2008/2009 80,92 78,7
2007/2008 80 75,4
58