Notícies

Entrades per 2024

El balanç del primer any de treball destaca per donar continuïtat a l’atenció a les persones i pel treball cap a un nou model amb enfocament comunitari, transversal i més proper al territori El primer any en què l’Ajuntament de Banyoles desenvolupa plenament les competències en matèria de Serveis Socials ha fet que prop de 3.000 pers...
El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya impulsa aquest projecte pilot que vol aplicar noves metodologies d’intervenció a les polítiques socials i urbanes en diferents punts del país. El barri de la Farga de Banyoles ha estat una de les 20 àrees d’intervenció sociourbana de tot Catalunya que la Generalitat de Ca...
37