Notícies

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha aprovat el Pla Comarcal de Joventut fins al 2024

10 de gener, 2022
El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha aprovat el Pla Comarcal de Joventut fins al 2024

El document busca ser el full de ruta de les polítiques comarcals i està destinat als joves d’entre 12 i 29 anys.

El Pla Comarcal de Joventut havia de donar les seves primeres passes al llarg del 2020, però la pandèmia de la Covid-19 en va complicar l’elaboració. La dificultat de recollir l’opinió dels joves per fer la diagnosi, sumada a la variació de les dades van fer que s’endarrerís el termini. Ara el Consell Comarcal ha aprovat el pla definitiu que es destinarà als joves d’entre 12 i 29 anys.

El Pla ha estat elaborat de forma coordinada entre l’àrea de Joventut, els tècnics i les regidories de la comarca amb l’objectiu d’establir les bases dels projectes que vehicularan les polítiques de joventut pels quatre anys vinents. Concretament, el pla posa el focus en dues direccions: enfortir les polítiques de joventut a la comarca i facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves.

Dues línies estratègiques

Després d’haver fet diverses trobades de forma virtual amb joves, entitats i professionals, el Consell ha pogut recopilar la informació qualitativa i quantitativa necessària per tirar endavant el Pla. El full de ruta presenta, concretament, dues línies estratègiques que van enfocades en dues direccions: una primera és enfortir les polítiques de joventut als municipis i la segona donar suport als ajuntaments perquè puguin fer la seva tasca.

Com a actuacions concretes, Jordi Matamala, destaca l’enfortiment de l’Oficina Jove (actualment situada a Banyoles, però amb abast comarcal) on busquen ampliar el ventall de formacions que ofereixen “de forma descentralitzada” per donar servei a la resta de municipis de la comarca. Paral·lelament, busquen continuar amb el servei de professionals compartits per als municipis més petits.

Algunes de les accions plantejades al Pla Comarcal de Joventut ja s’han començat a tirar endavant. És el cas de l’ampliació del carnet jove DeBanyoles a tota la comarca; així com incidir en el protocol de violències masclistes en els espais públics d’oci. A més, el Pla busca incidir en diversos vessants com la formació, el mercat de treball, l’habitatge, la salut emocional i el temps d’oci a través del Punt de Salut Jove.

El Pla Comarcal de Joventut del Pla de l’Estany haurà de caminar en paral·lel amb el Pla Nacional de Joventut que s’està elaborant a Catalunya i que busca fer una diagnosi de la situació actual dels joves del territori.

Podeu descarregau-vos el Pla a l'apartat "Estudis i informes" de l'Observatori Social.

37