Notícies

L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany presenta el quart informe “Els perfils vulnerables a Banyoles i al Pla de l’Estany”

27 d’octubre, 2021
L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany presenta el quart informe “Els perfils vulnerables a Banyoles i al Pla de l’Estany”

L’estudi forma part dels productes que genera l’Observatori Social de Banyoles i el Pla de l’Estany i es realitza amb la voluntat de radiografiar anualment un conjunt d’indicadors que poden donar una informació continuada sobre els perfils vulnerables i les necessitats socials de la ciutat de Banyoles i la comarca del Pla de l’Estany.

Aquest quart informe forma part del projecte Observatori Social de Banyoles i el Pla de l’Estany i es realitza amb la voluntat de radiografiar anualment un conjunt d’indicadors que ens poden donar informació continuada sobre els perfils vulnerables a la comarca del Pla de l’Estany i, en particular, sempre que ha estat possible, a la ciutat de Banyoles. A través de l’informe, podem conèixer l’evolució de diferents àmbits d’exclusió i tenir una imatge dels riscos que operen al territori per copsar, així, com es manifesta la vulnerabilitat social de forma diferent en el territori i entre els diversos col·lectius; podem, en definitiva, posar rostre a l’exclusió social i detectar les necessitats del territori.   

L’informe presenta una anàlisi feta des d’una doble mirada: per una banda, des de la perspectiva objectiva, a partir de les dades econòmiques, laborals, educatives, residencials i relacionals, entre d’altres, que han estat seleccionades i que s’han pogut recollir; i, per l’altra, des de la vessant subjectiva, a partir de com es viu i es percep l’exclusió des de l’anàlisi constant que es realitza des dels diferents espais de participació del territori.

El 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de La Covid-19 i els diferents àmbits d’anàlisi s’han vist afectats per aquesta crisi. L’impacte social i econòmic de l’emergència sanitària provocada per les conseqüències de la pandèmia segueix afectant i afectarà, d’alguna manera o altra, a les persones de la nostra comarca. Com tota situació de crisi, aquella part de la població que queda més exposada és la que ja de per si està en desavantatge social per diferents motius i realitats vitals. Per aquest motiu l’informe destaca diferents dimensions o situacions de la vida dels ciutadans que poden generar vulnerabilitat social o potenciar processos ja iniciats, tals com els impactes directes de la pròpia pandèmia en la salut física i emocional, la mortalitat, les violències masclistes i familiars i d’altres com la fragilitat de les persones grans, el gènere com a factor de vulnerabilitat, la situació de les persones joves i la infància, o l’habitatge com a dimensió d’exclusió.

És per aquest motiu que per seguir treballant i avançar cap a la plena inclusió de tota la població cal dotar-nos del coneixement i informació que ens apropi a la realitat social i que ens permeti actuar. Per això, aquest informe representa una oportunitat per analitzar la vulnerabilitat social i repensar les polítiques locals d’inclusió i cohesió social perquè siguin capaces de donar respostes més compromeses, participades, integrals, flexibles i adequades davant necessitats heterogènies, multidimensionals i dinàmiques.

Podeu descarregar-vos l’informe a l’apartat “estudis i informes/Inclusió social” de la web o clicant a l’enllaç:

https://observatori.plaestany.cat/Estudis-i-informes

 

37