Notícies

Actualització dels indicadors de l'Observatori Social del Pla de l'Estany

21 de juliol, 2021
Actualització dels indicadors de l'Observatori Social del Pla de l'Estany

Ja podeu consultar l’actualització dels 155 indicadors de l’Observatori Social del Pla de l’Estany amb les últimes dades disponibles.

L’Observatori Social del Pla de l’Estany és una eina de coneixement i seguiment de la realitat social de la comarca mitjançant la creació i recollida d’informació en relació als col·lectius de població vulnerables i els factors de risc d’exclusió social.

L’Observatori social es nodreix de diverses fonts estadístiques oficials, memòries i fons documentals amb dades específiques del territori, també de memòries de serveis i programes com els que desenvolupa l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i altres del mateix territori (CDA, Serveis per a persones amb discapacitat, etc.)

Aquesta eina facilita l’obtenció d’informació sistematitzada, detallada i contínua en un sol espai web sobre la realitat social del nostre territori i alhora, fa un seguiment de les mesures i actuacions que es realitzen des de l’Administració pública. L’objectiu últim és millorar el coneixement de la realitat social per part de la ciutadania i donar eines per la presa de decisions fonamentades en dades fiables, validades i permanents. Es tracta de detectar, comprendre, mesurar i ordenar el coneixement més actual sobre les desigualtats socials, i esdevenir una eina útil i operativa per a la presa de decisions efectiva. Per tant, l’Observatori Social del Pla de l’Estany ha de facilitar, tant com sigui possible, la feina als diferents agents socials, culminant les seves anàlisis amb conclusions i propostes d’actuació.

L’actualització d’indicadors es realitza anualment i recull les últimes dades disponibles dels àmbits següents: població, econòmic, ocupació i treball, educació, social, salut, habitatge/urbanisme, relacions socials, relacional i seguretat/via pública. I una visió, sempre que ha estat possible, sobre els següents col·lectius i cicles de vida: Infància i adolescència, joventut, gent gran, persones d’origen estranger, dones i persones amb discapacitat.

Podeu accedir a la web a la direcció: http://observatori.plaestany.cat/

L’observatori és un projecte impulsat i desenvolupat per l’Oficina Tècnica del Pla local d’inclusió social de Banyoles que es desenvolupa en el marc del nou Pla local d’acció comunitària per la inclusió social de Banyoles.

 

Contacte:

Oficina Tècnica del Pla local d’inclusió social de Banyoles

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany

C/ Pere Alsius 12, 2a

17820 Banyoles

Tel. 972 58 03 88

csucarrats@plaestany.cat

 

37