Notícies

Ingrés Mínim Vital

20 de juliol, 2020
Ingrés Mínim Vital

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a persones vulnerables que es trobin en risc de pobresa o d’exclusió social.

Qui pot demanar la l’Ingrés Mínim Vital?

L’Ingrés Mínim Vital pot ser sol·licitat per aquelles persones vulnerables que es trobin en risc de pobresa o d’exclusió social.

Quins requisits cal complir per poder-hi accedir?

–  Tenir la residència legal a Espanya o haver-la tingut de manera ininterrompuda durant almenys l’any anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

– Tenir entre 23 o ser majors d’edat o menor emancipat en cas de tenir fills o menors en règim de guarda amb finalitat d’adopció o acolliment familiar permanent, i menor de 65 anys.

– Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica

– Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents a les que podria tenir dret.

– Estar inscrit com a demandant d’ocupació en cas de no treballar i ser majors d’edat o menor emancipats.

– No disposar d’un patrimoni personal o per unitat de convivència superior a 3 vegades la quantia corresponent de tram d’IMV (any anterior a la sol·licitud, excepte 2020

Quina documentació cal aportar?

  • DNI o passaport
  • Certificat d’empadronament
  • Llibre de família, certificat del registre civil, inscripció al registre de parelles de fet
  • Document de l’Oficina de Treball que demostri la situació com a demandant d’ocupació

Fins quant tinc temps de demanar-lo?

Es podrà tramitar a partir del 15 de juny de 2020

On s’ha de presentar la documentació?

De manera telemàtica a la seu electrònica de la Seguretat Social.

Per a més informació:

BOE Reial Decret-Llei 20/2020, de 29 de maig: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20/dof/spa/pdf

 Accés al tràmit de sol·licitud:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/2ad78382-92f4-4ff1-a26f-c9b06fa627c7

 

37