Notícies

L'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany presenta la memòria de l'any 2018

17 d’abril, 2019
L'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany presenta la memòria de l'any 2018

La Memòria exposa l’activitat de l’Àrea durant l’any 2018 i serveix com a exercici de transparència i rendiment de comptes a la ciutadania de la comarca, amb l’objectiu de donar a conèixer les actuacions portades a terme.

Des del 2013 i durant el primer trimestre de l’any, l’àrea de Benestar Social presenta la memòria en format revista, alhora està a lliure disposició per a tothom que ho desitgi a la web del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. http://benestarsocial.plaestany.cat/documents o http://observatori.plaestany.cat/Estudis-i-informes

En la memòria es poden consultar els serveis que ofereixen amb una explicació de les tasques que es realitzen, els nous serveis i programes que tenen l’objectiu de donar respostes a les necessitats canviants de la societat, un exhaustiu anàlisi de l’entorn sobre els perfils vulnerables del Pla de l’Estany i la gestió economia de l’àrea on indica les despeses de l’exercici 2018.

37