Notícies

La comarca del Pla de l’Estany ha desenvolupat el Projecte “Promovent el benestar per a les famílies vulnerables del Pla de l'Estany” al marc del Programa “Benestar i Comunitat” de DIPSALUT.

12 de desembre, 2018
La comarca del Pla de l’Estany ha desenvolupat el Projecte “Promovent el benestar per a les famílies vulnerables del Pla de l'Estany” al marc del Programa “Benestar i Comunitat” de DIPSALUT.

Des de fa anys els esforços de la ciutat de Banyoles i de la comarca del Pla de l’Estany a través de programes i recursos d’atenció a les persones ha permès fer front a les situacions més complexes d’una manera serena i coherent, pal·liant parcialment la situació de moltes de les famílies més vulnerables del territori. Així els últims anys i en el marc de la Taula d’Inclusió Social del Pla de l’Estany, s’ha desenvolupat el Programa Salut i Crisi amb l’objectiu de  donar suport a les famílies vulnerables del Pla de l'Estany a través d’accions reactives i de capacitació de persones en risc d’exclusió social.

Aquest 2018 la taula d’inclusió social, formada per l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, Càritas al Pla de l’Estany, Creu Roja del Pla de l’Estany i Dipsalut, ha desenvolupat diferents propostes que s’han desenvolupat en el marc del projecte “Promovent el benestar per a les famílies vulnerables del Pla de l'Estany”. Aquest projecte ha desenvolupat diferents accions amb l’objectiu final de millorar les condicions de vida i garantir els drets socials bàsics a través de la promoció del treball en xarxa i col·laboratiu dels agents socials, les aliances des d’una perspectiva multinivell, donant veu a la ciutadania i promovent la confiança que genera el treball conjunt. El projecte forma part del Programa “Benestar i Comunitat” que desenvolupa Dipsalut i ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de la comunitat en el seu conjunt.

Aquest 2018 l’aportació econòmica del Programa a la comarca del Pla de l’Estany ha estat de 49.580,75€ que s’han destinat al desenvolupament de les següents accions:

  • Projecte nutrició i alimentació fresca: 23.000,00€
  • Projecte Ubuntu: 4.740,00€
  • Ajudes d’urgència per habitatge: 8.751,75€
  • Projecte l’Obrador: 3.089,00€
  • Servei d’intervenció amb famílies amb infants-adolescents de 0 a 17 anys: 10.000,00€

 

37