Notícies

Informe: "Políticas públicas para combatir la pobreza en España". Consejo Económico y Social de España

05 de setembre, 2017
Informe:

Es presenta l'informe "Políticas públicas para combatir la pobreza en España", publicat pel Consejo Económico y social de España.

L'anàlisi de la pobresa a Espanya, la indagació sobre les seves causes i detonants i, sobretot, l'avaluació dels dispositius existents o necessaris per prevenir-la i combatre-la vénen sent objecte de permanent estudi per part d'aquest organisme, pràcticament des de la seva creació. Cal recordar que ja l'any 1996, el CES aprovava el seu Informe 8/96 sobre pobresa i exclusió social a Espanya. Al costat del seguiment d'aquest problema en la Memòria anual sobre la realitat socioeconòmica d'Espanya, el CES ha tingut l'oportunitat de pronunciar-se sobre les mesures previstes en successius plans nacionals d'inclusió Social, comprensius de l'estratègia integral d'àmbit estatal per a abordar aquest fenomen. També ha dictaminat diversos projectes normatius que afectaven a diferents vessants de la lluita contra la pobresa a Espanya.

Enllaç del document


 
37