Notícies

L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany presenta la segona edició de l’estudi: “Enquesta 10-14. Una mirada a la població jove del Pla de l’Estany”.

11 de febrer, 2019
L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany presenta la segona edició de l’estudi: “Enquesta 10-14. Una mirada a la població jove del Pla de l’Estany”.

L’estudi forma part dels productes que genera l’Observatori Social del Pla de l’Estany i s’ha elaborat conjuntament amb l’Àrea de joventut del Consell Comarcal, les àrees de joventut i educació de l’Ajuntament de Banyoles i el Punt de Salut Jove Cal Drac.

Aquesta enquesta ha estat desenvolupada per l’Observatori Social del Pla de l’Estany i forma part de les accions per conèixer la realitat de la infància i l’adolescència de la comarca en el marc del II Pla d’infància i adolescència del Pla de l’Estany. Aquesta enquesta ha estat dissenyada per diferents tècnics i tècniques de la comarca des d’una perspectiva de treball en xarxa i amb una visió transversal que situa els infants, en aquest cas la franja d’edat dels 10 a 14 anys, al centre del nostre anàlisi. La primera edició de l’enquesta es va realitzar l’any 2012 i el fet de realitzar una segona edició d’aquesta, ens permet oferir una informació intensa i extensa sobre diferents realitats de vida de la població menor d’edat de la comarca del Pla de l’Estany que integra una perspectiva comparativa territorial i temporal.

La finalitat d’aquesta enquesta és fer una aproximació a la realitat dels infants i adolescents de la comarca sobre determinats àmbits (escolar, extraescolar, hàbits, participació, etc.) amb l’objectiu de tenir un millor coneixement d’aquesta població i orientar i planificar millor les accions i serveis que s’impulsen des de l’administració local.

Han participat en aquest estudi la majoria dels 17 centres del Pla de l’Estany entre els quals s’han recollit 963 qüestionaris d’alumnat de cicle superior de primària i primer cicle d’ESO. El total de l’alumnat enquestat de cicle superior de primària correspon al 58,65% del total dels alumnes matriculats en el curs (2017-2018). El total de l’alumnat enquestat de primer cicle d’ESO correspon al 72,45% del total dels alumnes d’aquests cursos. Han respost a l’enquesta un 65,46% dels alumnes matriculats en el cicle superior de primària i primer cicle d’ESO; percentatge que dóna veracitat a les conclusions que s’extreuen de l’informe.

Entre els resultats destaca que un 63,5% del alumnes d’ESO enquestats tenen l’expectativa de continuar estudiant mentre que tant sols un 6,3% pensa que anirà a treballar. També destaca que aproximadament el 86,3% dels alumnes enquestats de primària i un 90,1% d’ESO realitzen alguna activitat extraescolar, sobretot les relacionades amb l’esport, davant un 13,7% a primària i un 9,8% a ESO que no en realitza.

A nivell d’hàbits també destaca que un 94,3% dels alumnes enquestats de 13 a 14 anys afirma tenir xarxes socials i d’entre aquests, més de la meitat afirma tenir-ne més de dues. A nivell de relacions també destaca que un 61% dels alumnes enquestats de primària i un 57,3% d’ESO consideren que tenen força amics i amb qui hi poden confiar. A l’extrem oposat, un 2,2% i 2,8% responen que no tenen gaires amics.

Totes les dades recollides en el centenar de pàgines que completen l’estudi serviran per a les taules i comissions de treball relacionades amb infants i joves que funcionen al territori. L’estudi sencer es pot consultar i descarregar a través de la pàgina web de l’Observatori social del Pla de l’Estany.

 

http://observatori.plaestany.cat/

37