Notícies

Projecte KASVAA*: mares compartint per créixer

28 de novembre, 2018
Projecte KASVAA*: mares compartint per créixer

El projecte KASVAA parteix de la idea d’aprofitar el potencial mobilitzador i catalitzador de la maternitat amb l'objectiu de crear un espai de relació, apropament i suport entre dones de diferents perfils però amb un comú denominador: el fet de ser mares d'infants de 0 a 3 anys.

Des del Servei de Suport a les famílies amb Infants de 0-3 anys del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) s’inicia el proper mes de novembre una nova proposta basada en el treball grupal i l’ajuda mútua entre mares.

 

A qui s'adreça?

Mares amb infants d’entre 0 i 3 anys amb motivació per compartir amb altres mares, aprendre i desaprendre. Cal especificar que, per a que aquesta iniciativa no perdi el sentit, resulta fonamental que es tracti d'un grup heterogeni (mares ateses per Serveis Socials i mares que no, mares amb un únic fill i mares amb més d'un, mares de diferents procedències culturals...). Si que resulta imprescindible però, un nivell d'idioma suficient que permeti a les participants poder seguir les dinàmiques grupals. L’abast del projecte és la comarca del Pla de l’Estany.

 

Què i com es farà?

El projecte es basa en la metodologia d'aprenentatge servei,  parteix de la creació d'un grup d'entre 10 i 15 mares amb infants de 0 a 3 anys que iniciarien un procés grupal amb 2 fases diferenciades:

 

Una primera part de formació/capacitació on es treballarien de forma molt vivencial diferents continguts al voltant de la parentalitat positiva, així com dels aspectes emocionals i psicoafectius de la maternitat i dels canvis que genera l’arribada d’un nou membre a la família.

Aquest procés de capacitació es desenvoluparà conjuntament amb l'equip del SOAF i anirà acompanyat d'un seguiment individualitzat  en aquells casos en que, arrel del treball grupal, es detecti la necessitat d'un suport i acompanyament més concret. Es tractaria d’un cicle de 10 sessions/tallers que, en principi, es desenvoluparien els divendres al matí.

Cal afegir també que aquesta fase incorpora diferents visites per tal de facilitar el coneixement i apropament de les participants als recursos per a aquesta franja d'edat disponibles territori.

 

Una segona fase de "Servei" en la que es duria a terme una acció/intervenció cap a la comunitat i que, preferiblement, ha de partir de les propostes i inquietuds de les pròpies participants. Aquest servei te com objectiu poder posar en valor els aprenentatges i potencialitats de les participants, reforçant així l'objectiu d'empoderament del que parteix el projecte.

 

CALENDARI: L’inici de les sessions està previst per la primera setmana de novembre. Actualment ens trobem en fase de difusió del projecte i de creació del grup. Amb les dones interessades es realitzarà una entrevista prèvia per tal de donar més informació i ajustar interessos i expectatives, així com per poder garantir l’heterogeneïtat del grup.

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Les dones interessades poden posar-se en contacte directament amb la referent del projecte: Natalia Romero Calejo al telèfon de contacte: 627902707 o bé, serveifamiliessis@gmail.com

37