Notícies

Recomanacions per a l’adaptació de les administracions a la Llei del voluntariat

27 de juliol, 2017

Aquestes recomanacions pretenen que les administracions públiques de Catalunya respectin i impulsin l'esperit de la Llei del voluntariat i de foment de l'associacionisme en totes les seves actuacions i protegeixen el model català de voluntariat.

Algunes administracions públiques de Catalunya comptaven, en el moment de l'entrada en vigor de la Llei del voluntariat, amb persones que, de manera lliure, sense cap contraprestació econòmica i sense cap tipus de vincle contractual o jurídic amb l'ens públic, portaven a terme tasques, funcions o accions necessàries per atendre situacions a les quals es volia donar resposta des de la pròpia administració.

Amb l'entrada en vigor de la Llei, s'establia un període transitori de 2 anys perquè les diferents administracions portessin, preferentment, els seus “programes de voluntariat” al marc d’una entitat privada sense afany de lucre amb dinàmica associativa o amb programes de voluntariat.

En aquest context, es publica el document de recomanacions just quan està a punt de finalitzar aquest període transitori, i vol oferir eines i respostes a les administracions públiques per a repensar les seves realitats al voltant del voluntariat.

El document s'estructura en quatre parts:

- La primera és una presentació sintètica del document. 
- La segona exposa els antecedents del document i de la Llei del voluntariat.
- La tercera part recull el marc jurídic al qual s’han d’ajustar les pràctiques de les administracions públiques al voltant del voluntariat.
- I la part final ofereix una sèrie de consideracions generals, propostes d’actuació a partir de la constatació de les bones pràctiques existents, i dóna resposta a les preguntes més freqüents de les administracions públiques.

Consulta el document complet aquí.

Aquest document ha estat elaborat per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC), en coordinació amb Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC).

37