Notícies

El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat dóna llum verda a l'avantprojecte de llei de foment de l'associacionisme

18 de juliol, 2017
El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya ha donat el vist-i-plau sense cap vot en contra a la tramitació de l’avantprojecte de Llei de Foment de l’Associacionisme. L’acord dóna l’impuls a la tramitació de la llei que reguli i promogui l’associacionisme i el voluntariat i ara, en les properes setmanes, el Consell Executiu s’haurà de pronunciar sobre l’oportunitat d’aquesta iniciativa. L’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme pretén enfortir-lo, fer-lo créixer i incentivar la conscienciació social sobre els seus valors i principis.
 
L’any 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va impulsar l’organització del III Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. En aquesta trobada es va demanar l’impuls de polítiques governamentals que enfortissin el sector, el dotessin d’eines i recursos per continuar la seva tasca i promoguessin els seus valors.
 
En aquest sentit l’avantprojecte de llei, sorgit d’un mandat de la Llei del Voluntariat de 2015, preveu que les mesures de foment beneficiïn –prioritàriament- les associacions, que són les entitats que, atesa la seva naturalesa i degut a circumstàncies històriques, són les més vulnerables. La norma també té com a objectiu regular la coordinació de les Administracions catalanes en el disseny i implementació de les seves accions de foment. Finalment, incorpora mecanismes de simplificació administrativa i fixa les bases de futures iniciatives legislatives en l’àmbit de la fiscalitat i el mecenatge de les entitats quant Catalunya disposi de les competències per aprovar-les.
 
L’acord adoptat pel Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya culmina un procés iniciat fa un any i mig amb les sessions territorials del III Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat, liderat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La tasca ha permès que les diferents sensibilitats i visions del món associatiu convergissin per construir, des del consens, les bases d’un futur instrument normatiu que ha de potenciar de manera decidida l’associacionisme a Catalunya.
37