Notícies

El Consell Comarcal del pla de l'Estany crea un nou Servei d'Atenció Integral per a persones LGTBI

20 de desembre, 2017
El Consell Comarcal del pla de l'Estany crea un nou Servei d'Atenció Integral per a persones LGTBI

El seu objectiu és vetllar per la protecció dels drets del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i sensibilitzar la població de la seva existència

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha signat aquest matí amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya un acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral (SAI) local per a les persones LGTBI, d’acord amb la llei 11/2014, que té l’objectiu de garantir i vetllar per la protecció dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Aquesta llei és un pas endavant en la millora de les polítiques públiques ja que reconeix la diversitat sexual i de gènere com un element més a tenir en compte per millorar la inclusió social.

Concretament, el servei, impulsat per l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, constitueix un punt d’informació i atenció personalitzada i de proximitat a les persones LGTBI i a les que s’hi adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere. Alguns dels seus objectius són: fer un acompanyament eficient d’aquestes persones perquè coneguin els recursos que ofereix el territori; facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i millorar l’acció política i les respostes als ciutadans a partir d’una xarxa de professionals i serveis; sensibilitzar la població de l’existència d’aquest col·lectiu; donar suport específic al col·lectiu per presentar incidències i denúncies per discriminació i oferir informació i recursos LGTBI als diversos serveis i equipaments del territori. El SAI posa a la disposició del col·lectiu LGTBI una xarxa de serveis i professionals dins i fora del territori per poder resoldre les necessitats en cada cas.

Algunes de les prestacions que ofereix el SAI són informar de qualsevol tema relacionat amb el col·lectiu i atendre incidències i possibles casos de discriminació. En aquest sentit, cal tenir en compte que les incidències són demandes que no es poden considerar una infracció administrativa, ni tampoc constitueixen un delicte dins l’àmbit penal ni discriminacions comeses en l’àmbit laboral. Per resoldre la incidència cal intermediar i dur a terme les gestions necessàries per atendre i resoldre el cas. La resolució de la incidència, que ha de ser immediata o en el termini més breu possible, ha de servir també per revisar i, si cal, modificar serveis, protocols i accions de l’administració.

Per una altra banda, en el moment en què s’interposa una denúncia per possible discriminació, el servei atendrà, acollirà i orientarà la persona denunciant, a més d’informar-la de les vies i els procediments que té al seu abast per fer-ne front. En una primera actuació, el servei recollirà tota la informació del cas. Després passarà a valorar el cas i a actuar, en funció d’uns determinats paràmetres.

Procés participatiu. El passat dimecres 13 de desembre es va constituir la Comissió LGTBI del Pla de l’Estany, formada per membres del col·lectiu, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, l’Ajuntament de Banyoles i els Mossos d’Esquadra. El seu objectiu és decidir quines són les línies de treball que s’han de dur a terme a la comarca per vetllar pels drets d’aquest col·lectiu, a partir d’una diagnosi de la situació.  La comissió aposta perquè la diagnosi s’extregui a partir d’un procés participatiu amb el col·lectiu per conèixer les seves necessitats reals.

Primer contacte amb el col·lectiu LGTBI. L’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ja ha iniciat una ronda de contactes amb diversos membres del col·lectiu LGTBI per traslladar-li la voluntat de treballar per la defensa dels seus drets. Per la seva banda, el col·lectiu s’ha mostrat obert i disposat a implicar-se en el pla d’actuacions del servei.

Tal com preveu la Llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir els drets de LGTBI, des de l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany s’estan realitzant sessions de formació al personal de l’administració en tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de salut, educació, laboral, serveis socials, esports, lleure, comunicació, justícia i cossos de seguretat. Precisament avui ha començat un curs formatiu per al personal de les administracions locals de la comarca sobre "Polítiques per la diversitat sexual i de gènere", amb l'objectiu de conèixer i reflexionar al voltant de conceptes bàsics de diversitat sexual i de gènere en el marc normatiu de les polítques LGTBI, en què hi participen 25 tècnics/ques.

37