Notícies

Gairebé la meitat dels inicis de tractament per drogodependències són a causa de l'alcohol

07 de desembre, 2017
Gairebé la meitat dels inicis de tractament per drogodependències són a causa de l'alcohol

Unes 14.000 persones van iniciar tractament als centres ambulatoris i unes 5.500 van ser ateses als serveis de reducció de danys

El 45,26%, gairebé la meitat, dels casos en què s'inicia un tractament per drogodependència són a causa de l'alcohol. Així ho reflecteixen les dades del Sistema d'Informació sobre Drogodependència (SIDC), que gestiona l'Agència de Salut Pública de Catalunya i els centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD). Per darrere s'hi troben la resta de substàncies: la cocaïna en el 20,31%, els derivats del cànnabis en el 13,21%, l’heroïna en el 11,08%, el tabac en el 4,28% i altres drogues en el 5,88%. 

Així doncs, l'alcohol segueix sent la droga principal que motiva el tractament. Tot i així, els inicis de la teràpia per consum de cocaïna presenten un lleuger increment, mentre que els de cànnabis presenten una estabilització. L’heroïna baixa lleugerament i se situa en 1.561 casos després de la caiguda dràstica a finals dels 90 i inicis del 2000.

El 40,74% de les persones que van iniciar tractament per la dependència de l’heroïna i el 1,5% dels dependents de la cocaïna s'administraven aquestes drogues principalment per via parenteral, una via d'administració que augmenta el risc de transmissió de diverses malalties, com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida.

Aquests percentatges estan, però, lluny de l’alta prevalença de consum injectat dels anys noranta i inicis dels anys 2000. Entre les persones que van consumir la droga per via injectada (779), un 35,82% declara ser seropositiu al VIH i el 57,52% seropositiu al virus de l’hepatitis C. Aquestes prevalences, tot i així, estan disminuint lentament en els darrers anys. Per sexes, els inicis de tractament per heroïna i cocaïna es mantenen en una proporció aproximada de quatre a un entre homes i dones; l’alcohol i altres drogues amb una relació de tres a un, i el tabac de un a un.

Uns 14.000 tractaments ambulatori nous per abús de drogues

D’acord amb les dades del Sistema d’Informació sobre Drogodependències (SIDC), que gestiona la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, els centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) van notificar l’any 2016 un total de 14.093 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues i 5.456 persones van ser ateses a centres orientats a disminuir els danys associats al consum de drogues. El nombre de tractaments notificats l’any 2016 suposa una estabilització respecte anys anteriors.

Al 2014, es va iniciar un nou sistema de notificacions electrònica. Aquest sistema permet un accés més ràpid i un major control de les dades rebudes així com més facilitat per la transmissió de les dades. Els centres que notifiquen són els 61 Centres d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS), 11 unitats hospitalàries de desintoxicació i 30 Serveis de Reducció del Dany (CRD); tots aquests centres estan repartits per tot el territori. Els CAS són els centres especialitzats on s’inicia i entorn del qual pivota tot el tractament per l’addicció a drogues.

Atenció als serveis de reducció de danys

Les persones que encara no volen, o no poden, iniciar un tractament per la seva addicció són ateses en serveis de reducció de danys, formats per diferents centres d’atenció sociosanitària amb o sense sala de consum, unitat mòbils i equips de carrer. Aquests serveis fan prestacions sanitàries i socials bàsiques i fan de pont amb els centres de tractament.

Catalunya disposa d’una xarxa de 30 serveis i centres de reducció de danys, 13 dels quals disposen de sales de consum supervisat. L’any 2016 van atendre 5.456 persones i es van realitzar entorn de 23.200 intervencions sanitàries (cures bàsiques, analítiques, vacunacions, etc.) i 196.500 socials (alimentació, dutxa, roba, etc.).

Pel que fa a les sales de consum, on es garanteix que els usuaris poden consumir de manera higiènica i més segura, va haver-hi 108.318 consums el 2016: el 46,57% d’heroïna, el 32,20% de cocaïna, i el 20,94% d’heroïna i cocaïna a la vegada. Va haver-hi 118 sobredosis en aquests centres, però cap va ser mortal gràcies a l’atenció immediata que permet aquests tipus de serveis.

El Programa de distribució de Xeringues, que funciona des de 1987, és un programa important per disminuir les infeccions entre el col·lectiu de consumidors de drogues. Aquest programa va distribuir més de 700.000 xeringues durant l’any 2016. Entre altres serveis, hi ha més de 400 farmàcies que participen en el programa, així com 200 farmàcies que fan dispensació de metadona en pacients en tractament.

 

Font. Social.cat

 

37