Àmbits
Àmbit Seguretat / via Pública

9.02 Bombers de la Generalitat. Efectius

Definició
Bomber professional Persona que forma part del cos professional de serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments. A més, dóna suport sanitari en emergències i inspecciona i dirigeix unitats operatives i logístiques. Bomber voluntari Són bombers voluntaris les persones que, per la seva vocació beneficosocial, presten serveis d'una manera altruista dins l'estructura de qualsevol dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments a Catalunya. No tenen la consideració de funcionaris ni de personal laboral i es regeixen pel corresponent reglament. Els bombers voluntaris de la Generalitat depenen de l'organització i de la supervisió del Departament d'Interior, sota el comandament superior del conseller, i tenen una estructura i una organització jerarquitzada. La formació, el perfeccionament i la capacitació dels bombers voluntaris correspon a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Font d'informació
Idescat
Web
https://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Funcionaris Voluntaris Total
2021 22 2 24
2020 20 2 22
2019 25 1 26
2018 20 2 22
2017 20 2 22
2016 20 2 22
2015 20 2 22
2014 22 1 23
2013 23 1 24
2012 23 1 24
2011 22 1 23
2010 20 1 21
2009 23 1 24
58