Àmbits
Àmbit Seguretat / via Pública

9.04 Justícia juvenil. Menors i joves atesos.

Definició
Menor (atès per la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil) Menor que ha comès fets qualificats en el Codi penal com a delicte o falta i ha estat posat a disposició del jutjat de menors o d'altres òrgans jurisdiccionals penals, els quals li han imposat una mesura educativa que cal aplicar en medi obert o en centres d'internament.
Font d'informació
Idescat
Web
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=893&m=m
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca

Imprimir l'indicador

Any Nombre
2021 55
2020 22
2019 26
2018 24
2017 27
2016 13
2015 63
2014 21
2013 24
2012 22
2011 48
2010 26
2009 34
2008 38
2007 33
2006 42
2005 37
2004 21
2003 41
2002 21
2001 20
2000 13
58