Àmbits
Àmbit Seguretat / via Pública

9.01 Policia local. Efectius.

Definició
Cos policial que forma part d'un ajuntament sota la direcció superior de l'alcalde i que té cura de la vigilància i del control del trànsit urbà i del compliment de les ordenances i disposicions municipals. Només pot actuar en el territori del seu municipi, però per raons d'emergència excepcional ho pot fer en els municipis limítrofs. Són funcions pròpies protegir les autoritats, els edificis, les instal•lacions i dependències de la corporació local; regular el trànsit urbà; actuar com a policia administrativa en les competències municipals i normativa mediambiental; tenir cura de la seguretat ciutadana i l'ordre públic; actuar com a policia comunitària en la convivència veïnal i en els serveis públics locals, i actuar com a policia judicial.
Font d'informació
Idescat
Web
https://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca

Imprimir l'indicador

Any Nombre
2021 28
2020 26
2019 25
2018 27
2017 27
2016 27
2015 27
2014 27
2013 27
2012 27
2011 27
2010 27
2009 28
2008 28
2007 28
58