Àmbits
Àmbit Relacions socials o relacional

8.07 Estrangers provinents de països en vies de desenvolupament

Definició
Proporció de població estrangera nascuda en països en vies de desenvolupament sobre el total de població estrangera.
Font d'informació
Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca/Catalunya

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2019 13 15,6
2018 12,3 14,5
2017 11,8 13,6
2016 11,4 13,1
2015 11,2 12,7
2014 11,3 12,5
2013 11,4 12,6
2012 12,4 13,1
58