Àmbits
Àmbit Relacions socials o relacional

8.08 Població de 75 anys o més que viu sola

Definició
Proporció de població de 75 anys o més que viu sola sobre la població de 75 anys i més.
Font d'informació
Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca/Catalunya

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2019 22,5 26,4
2018 24 28,5
2017 24,7 28,6
2016 25,4 28,6
2015 23,8 26,7
2014 23,6 27,7
2013 22 25,7
2012 23,9 28,1
58