Àmbits
Àmbit Educació

4.15 Alumnat amb necessitats educatives especifiques a l'educació secundària obligatoòria al Pla de l'Estany

Definició
Indicador que ens permet veure alumnes que requereixen una atenció més específica i majors recursos educatius per aprendre.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Situació social desafavorida Incorporació tardana Altres capacitats Intel•lectuals Total
2015-2016 101 20 0 121
2014-2015 120 25 0 145
2013-2014
2012-2013 119 52 0 171
2011-2012 132 62 0 194
2010-2011 134 11 0 145
2009-2010 93 10 0 103
2008-2009 79 7 0 86
2007-2008 77 24 0 101
2006-2007 88 36 0 124
2005-2006 72 40 0 112
58