Àmbits
Àmbit Educació

4.13 Alumnat amb necessitats educatives especifiques a l'educació infantil i primària al Pla de l'Estany

Definició
Indicador que ens permet veure alumnes que requereixen una atenció més específica i majors recursos educatius per aprendre. Agrupa els alumnes escolaritzats a l'educació infantil i primària.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Nombre

Imprimir l'indicador

Any Situació social desafavorida Incorporació tardana Altres capacitats Intel•lectuals Total
2015-2016 321 32 0 353
2014-2015 430 20 0 450
2013-2014 420 31 0 451
2012-2013 431 31 0 462
2011-2012 477 43 1 521
2010-2011 329 10 0 339
2009-2010 461 22 0 483
2008-2009 497 34 0 531
2007-2008 352 32 0 384
2006-2007 466 24 0 490
2005-2006 421 34 0 455
58