Àmbits
Àmbit Educació

4.14 Alumnat amb necessitats educatives especials a l’educació secundaria obligatoria al Pla de l’Estany

Definició
Indicador que ens permet veure alumnes que necessiten atenció especial a causa de les seves mancances físiques, psíquiques o socials.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Nombre

Imprimir l'indicador

Any Disc. Intel•lectual Disc. Visual Disc. Auditiva Disc. Motòrica Transtorn del desenvolupament Altres alt. Greus de personalitat Altres Total
2015-2016 38 1 1 4 0 15 35 94
2014-2015 35 2 0 3 0 21 36 97
2013-2014
2012-2013 70 1 3 1 0 14 0 89
2011-2012 63 1 2 0 0 21 0 87
2010-2011 44 0 4 0 0 21 58 127
2009-2010 20 0 3 2 0 16 102 143
2008-2009 17 0 1 2 0 15 113 148
2007-2008 10 0 1 0 0 17 107 135
2006-2007 4 0 1 0 0 38 87 130
2005-2006 41 1 0 1 0 21 4 68
58