Àmbits
Àmbit Educació

4.12 Alumnat amb necessitats educatives especials a l'educació infantil i primària al Pla de l'Estany

Definició
Indicador que ens permet veure alumnes que necessiten atenció especial a causa de les seves mancances físiques, psíquiques o socials. Agrupa els alumnes escolaritzats a l'educació infantil i primària.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Disc. Intel•lectual Disc. Visual Disc. Auditiva Disc. Motòrica Transtorn del desenvolupament Altres alt. Greus de personalitat Altres Total
2015-2016 22 3 4 5 0 7 43 84
2014-2015 24 3 3 7 0 5 29 71
2013-2014 22 4 4 8 0 0 2 40
2012-2013 22 4 4 8 0 2 6 46
2011-2012 24 4 3 11 1 5 21 69
2010-2011 22 0 1 8 0 6 10 47
2009-2010 19 2 1 8 0 9 17 56
2008-2009 14 1 1 3 0 9 19 47
2007-2008 19 1 2 3 0 4 23 52
2006-2007 19 0 2 4 1 2 34 62
2005-2006 19 0 4 4 1 0 40 68
58