Àmbits
Àmbit Educació

4.09 Evolució taxes d'escolarització als 17 anys

Definició
Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Proporció de la població de 17 anys que està escolaritzada respecte el total de la població de 17 anys. L’escolarització obligatòria finalitza als 16 anys, per la qual cosa l’escolarització als 17 anys indica la voluntat de la població juvenil de continuar estudiant. La continuïtat en els estudis postobligatoris marcarà l’estructura final del nivell d’instrucció de la població juvenil.
Font d'informació
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Web
http://www.idescat.cat/pub/?geo=com%3A28&id=intpobr&n=8233#Plegable=geo
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca/Catalunya
Mètode de càlcul
(Població de 17 anys escolaritzada / Població de 17 anys) * 100

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2020 80,1 81,6
2019 78,7 79,4
2018 77,8 79,9
2017 77,1 80,2
2016 80,1 84,9
2015 88,8 82,7
2014 78,3 82,9
2013 85,1 85,1
2012 78,4 84,1
2011 70,2 81,4
2010 63,8 79,6
2009 71 77,8
2008 58,2 75,2
2007 62,6 73,5
58