Àmbits
Àmbit Econòmic

2.13 Evolució despesa de les ajudes econòmiques d'urgència social

Definició
Ajuts econòmics que tenen per finalitat atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència com ara l'alimentació o l'allotjament.
Font d'informació
Àrea de Benestar Social del Consell del Pla de l'Estany
Web
http://benestarsocial.plaestany.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany

Any Euros
2022 123909,06
2021 139575,78
2020 138700,65
2019 98668,84
2018 118516,67
2017 136558,86
2016 108078,6
2015 108297,14
2014 170387,1
2013 121823,99
2012 77260,81
2011 44926,13
2010 61092,58
2009 59272,04
2008 27250,8
2007 11192,35
58