Àmbits
Àmbit Econòmic

2.05 Nombre de persones ateses pel servei d'atenció a les persones transeünts

Definició
Servei que atén a les persones transeünts, atesos per la Policia Municipal i pels Serveis Bàsics d'Atenció Social.
Font d'informació
Memòries Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Web
http://benestarsocial.plaestany.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Persones ateses
2019 2
2018 5
2017 7
2016 3
2015 8
2014 14
2013 13
2012 12
2011 10
58