Àmbits
Àmbit Educació

4.18 Percentatge alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

Definició
Les Necessitats Específiques de Suport Educatiu s’identifiquen i s’avaluen considerant el funcionament de l’alumne dins del seu context educatiu, independentment de la seva condició personal i social, amb l’objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge en condicions d’equitat
Font d'informació
Departament d'Educació
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Alumnes amb Necessitats de suport educatiu*100/Total alumnes

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany
2020-2021 23,82
2019-2020 23,73
2018-2019 22,73
2017-2018 21,62
2016-2017 22,08
58