Àmbits
Àmbit Social

5.27 Expedients informatius i de risc d'infants iniciats durant l'any (per 10.000 h.)

Definició
Proporció d'expedients de risc oberts o expedients informats a infants i adolescents sobre el total de la població infantil i adolescent (menor de 18 anys). L'indicador s'expressa en tant per deu mil. Les dades provenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, DGAIA).
Font d'informació
Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Proporció d'expedients de risc oberts o expedients informats a infants i adolescents sobre el total de la població infantil i adolescent (menor de 18 anys). L'indicador s'expressa en tant per deu mil.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2019 19,4 58,8
2018 25,3 58,9
2017 55,2 79,1
2016 55,8 79,3
2015 16,7 62,5
2014 10,6 67
2013 21,2 54,5
2012 21,4 40,3
58