Àmbits
Àmbit Social

5.12 SIS. L2. Evolució nombre d'infants atesos pel Servei d'intervenció diürna Centre Obert de Banyoles

Definició
Indicador que descriu l'evolució dels infants atesos pel Centre Obert
Font d'informació
Memòria Centre Obert
Periodicitat
Anual
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Nombre
2023 32
2022 31
2021 35
2020 47
2019 43
2018 52
2017 43
2016 37
2015 43
2014 40
2013 45
2012 28
2011 31
2010 43
2009 38
2008 41
58