Àmbits
Àmbit Social

5.16 SOAF. Servei d'orientació i atenció a les famílies

Definició
Indicador que descriu l'evolució de les persones ateses pel SOAF
Font d'informació
Memòria SOAF
Periodicitat
Anual
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Nombre
2023 54
2022 152
2021 101
2020 41
2019 40
2018 31
58